Echipa de cercetare

Echipa de cercetare a proiectului - Partener/Instituția de proveniență

Academia de Studii Economice din București - Coordonator

Director de Proiect

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Marius Constantin Profiroiu

Cercetător experimentat

Marian Dârdală

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Cosmin Dobrin

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Cristian Ioniță

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Cercetător experimentat

Claudiu Vințe

Cercetător experimentat

Andreea-Elena Vorovenci

Membru-Doctorand

Dan Dragomirescu

Membru-Doctorand

Membru-Doctorand

Membru-Doctorand

Institutul Național de Sănătate Publică - Partener 1

Furtunescu Florentina

Responsabil din partea Partenerului 1

Daniela Vâlceanu

Cercetător experimentat

Cristian Calomfirescu

Membru-Cercetător

Radu Cristian Cucuiu

Membru-Cercetător

Adriana Galan

Membru-Cercetător

Alexandru Partin

Membru-Cercetător

CENTER FOR HEALTH OUTCOMES & EVALUATION SRL - Partener 2

Responsabil din partea Partenerului 2

Cercetător experimentat

Ionuț Sandric

Cercetător experimentat

Membru-Doctorand

Cristina - Ioana Cosa

Membru

Cristina Vladu

Membru