Rezultate

Rezultate Proiect

Act. 1.4 Testarea si validarea modulelor

1.4.1. Testare platforma din punct de vedere al interoperabilitatii modulelor si validare de ansamblu a platformei

1.4.2. Raport testare module din punct de vedere functional

1.4.3. Testarea module din punct de vedere tehnic

Act. 1.5 lntocmirea documentatiei de instalare, administrare,utilizare si suport tehnic a portalului integrat si al modulelor specifice

1.5.1. lntocmirea documentatiei de instalare si administrare a portalului integrat si al modulelor specifice

1.5.2. Documentatia de utilizare a portalului integral

1.5.3. lntocmirea documentatiei de suport tehnic al portalului integrat

Act. 1.6 Verificarea documentatiei de instalare

1.6.1. Integrarea verificarilor de functionalitate si tehnice si verificarea documentatiei de instalare la nivelul intregii platforme

1.6.2. Verificarea documentatiei de instalare din punct de vedere functional la nivelul modulelor platformei

1.6.3. Verificarea documentatiei de instalare din punct de vedere tehnic la nivelul modulelor platformei

Act. 1.7. Documentare privind API specifice si identificarea API-urilor specifice ce vor fi implementate

1.7.1. ldentificarea API-urilor specifice ce vor fi implementate in platforma

1.7.2. Documentare privind API specifice

1.7.3. Integrarea rezultatelor documentarii si realizarea raportului de documentare


Act. 1.8. Măsuri de securitate informațională a accesului, comunicației și stocării datelor prin API

1.8.1 Măsuri de securitate informațională a accesului prin API

1.8.2 Măsuri de securitate informațională a comunicației datelor prin API

1.8.3 Măsuri de securitate informațională a stocării datelor prin API

Act. 1.9. Realizarea, testarea si validarea API

Act. 1.10 - Documentatia pentru implementarea API

1.10.1. Documentatia pentru implementarea API, prin integrarea elementelor de functionalitate si tehnice

1.10.2. Documentatia pentru implementarea API din punct de vedere al functionalitatilor oferite

1.10.3. Documentatia tehnica pentru implementarea API