Echipa de cercetare

Titus Felix Furtună - Cercetător experimentat

Titus Felix Furtună (1968) este din 1993 cadru didactic titular la Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice București, trecând prin treptele de preparator, asistent, lector și conferențiar. Din anul 2000 este doctor în economie, specializarea Informatică Economică. Domeniile sale de interes și cercetare includ algoritmi și tehnici de programare, data mining, analiza datelor, grafică statistică și vizualizarea datelor.