Echipa de cercetare

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR - Membru Cercetător

ISTUDOR Nicolae – Rector al Academiei de Studii Economice din București Studii (2016 - prezent), profesor universitar doctor la Departamentul de Economie Agroalimentară și a Mediului, Academia de Studii Economice din București. A participat la elaborarea unor lucrări importante, printre care amintim: ”Cunoaște România – retrospectiva 2007 – 2013”, editura Academia Română, București, 2016; ”Agricultura domeniul strategic pentru securitatea și siguranța alimentară”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, cap. ”Politica Agricolă Comună din perspectiva interesului national”; ”Pagini din istoria învățământului superior economic din România 1843-2013 – Monografie 170 de ani de la primul curs de economie politică ținut de Ion Ghica la Academia Mihăileană din Iași”, Editura ASE București 2013; ”Managementul sistemului logistic al organizațiilor agroalimentare”, Editura Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2011, etc.

Nicolae Istudor are o bogată activitate publicistică; în calitate de autor și co-autor a realizat 11 cărţi de specialitate, 11 articole cotate ISI, peste 50 de articole publicate în reviste de specialitate și a participat la peste 60 conferințe naționale și internaționale. Activitatea de cercetare reprezintă o prioritate, Nicolae Istudor fiind membru în 38 proiecte de cercetare, dintre care în 3 proiecte internaționale.