Echipa de cercetare

Lect. Univ. Dr. Simona Cătălina ȘTEFAN – Membru cercetător

Având peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor de sănătate, este lector universitar doctor la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, unde predă disciplinele Fundamentele managementului organizației, Metodologii manageriale, Managementul unităților sanitare și Metode de analiză și prognoză în sistemul de sănătate.

Activitatea sa de cercetare s-a concentrat în principal asupra managementului serviciilor de sănătate, managementului strategic, managementul cunoștințelor și managementul IMM-urilor, unele dintre rezultate fiind publicate în șapte cărți, 11 articole în reviste indexate ISI Web of Knoledge și participarea la 11 conferințe internaționale ale căror volume sunt indexate ISI Proceedings.

Ca și recunoaștere a activității de cercetare i-au fost acordate mai multe premii naţionale și internaționale, dintre care se remarcă: (1) Premiul UEFISCDI, Premierea rezultatelor cercetării - articole (PRECISI); (2) Diploma Georgescu Roengen pentru cercetarea științifică de excelență; (3) Premiul și Diploma de Excelență pentru Activitatea de Cercetare Științifică, acordate în cadrul Galei Excelenței în Academia de Studii Economice din București; (4) Distincția “Cea mai Bună Carte din Domeniul Economic” acordată de Asociației Facultăților de Economie din România (AFER); (5) Premiul pentru cea mai bună lucrare prezentată în cadrul celei de a 26-a ediții a Conferinței IBIMA.

În cei șase ani de activitate de cercetare, a fost implicată în trei proiecte de cercetare, din care unul în calitate de director de proiect, care vizează teme din domeniul managementului.