Echipa de cercetare

Lector Univ. Dr. Robert ANCUCEANU – Membru cercetător

Alexandru Barbulescu (1979) este lector universitar în cadrul Departamentului de Informatica si Cibernetica Economica al Academiei de Studii Economice din București. A absolvit un stagiu doctoral (2012) cu o teză de doctorat in sisteme informatice pentru managementul proceselor economice.

Este autor sau coautor al unor publicatii de specialitate in domeniul informaticii economice pe teme de algortimi in programare si sisteme informatice economice. A participat ca membru in echipa de proiect in proiecte de cercetare nationale si internationale precum si in proiecte de realizare si implementare de sisteme software la nivelul companiilor si administratiei publice.

Are expertiza si preocupari interdisciplinare in managementul proceselor economice, worklow si document management si business intelligence.