Echipa de cercetare

Prof. Univ. Dr. Ion POPA - Membru Cercetător

Prof. univ. dr. Ion POPA, este doctor în domeniul Management din anul 2002, în prezent fiind profesor universitar, conducător de doctorat și decan al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

În bogata sa activitate didactică și de cercetare, desfășurată de-a lungul a peste 20 de ani, a abordat și aprofundat o paletă largă de teme din domeniul managementului (management strategic, managementul serviciilor de sănătate, managementul IMM-urilor, management universitar, etc.), concretizate prin publicarea a peste 65 de cărți de specialitate și capitole în volume colective, 92 de articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute (dintre care 13 în reviste indexate ISI Web of Knoledge), 89 de articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale (dintre care 31 indexate ISI Proceedings), precum și alte numeroase articole/studii în reviste de specialitate de circulație națională recunoscute CNCS și volume ale unor manifestări științifice naționale.

Ca recunoaștere a activității de cercetare i-au fost acordate mai multe premii naționale și internaționale, dintre care se remarcă: Premiul „Anghel Rugină” (Academia Oamenilor de Știință din România), Distincția „Cea mai Bună Carte din Domeniul Economic” (AFER), „Best Paper Award” (IBIMA 2015) și premiul AGER (2003). Impactul activității de cercetare reiese și din următorii indicatori: H – index (ISI Web of Science) = 6; H-index (Scopus) = 7; H-index (Google Scholar) = 15. Până în prezent a participat la derularea a peste 67 proiecte de cercetare științifică obținute prin competiție, în calitate de director de proiect sau membru în echipa de cercetare.